Polityka prywatnościNiniejsza Polityka Prywatności została opracowana przez Stena Line Travel Group AB (zwaną dalej w niniejszej Polityce prywatności "Stena Line Travel Group", "STG", "my", "nas" lub "nasze") i dotyczy wszystkich naszych klientów, dostawców i partnerów.

 

1. O firmie Stena Line Travel Group - Sembo

Sembo oferuje hotele, domy wypoczynkowe, loty, promy i inne produkty związane z podróżami. Stanowimy część Stena Line Travel Group, jednego z największych biur podróży w Szwecji, działającego w szybko rozwijającym się sektorze podróży indywidualnych. Nasza siedziba znajduje się w Helsingborgu, a obecnie zatrudniamy ponad 100 pracowników na terenie Szwecji, Danii, Niemiec, Holandii i Hiszpanii. 

Stena Line Travel Group AB jest spółką całkowicie zależną od Stena Line.

 

W ramach prowadzonej działalności STG gromadzi i zarządza danymi osobowymi do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. STG jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych do tych celów.

 

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami pod następującym adresem:

 

Stena Line Travel Group - Sembo

Box 1324

251 13 Helsingborg

e-mail: sembo@sembo.com

 

2. Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne

Ważna jest dla nas pewność, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone i zarządzane, gdy jesteś klientem, dostawcą lub partnerem STG oraz w jaki sposób masz dostęp do swoich danych osobowych.

 

3. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić w bezpośredni lub pośredni sposób, między innymi poprzez podanie numeru dowodu osobistego bądź jednego lub większej ilości czynników charakterystycznych dla określenia tożsamości danej osoby.

 

4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy i dlaczego?

Informacje, które zbieramy o Tobie, są wykorzystywane do różnych celów związanych z relacjami z klientami oraz zarządzaniem grupą Stena Line Travel Group. Gromadzone informacje mogą się różnić w zależności od tego, czy jesteś klientem, dostawcą czy partnerem, ale generalnie będą dotyczyły informacji o zarządzaniu relacjami z klientami, zarządzaniu relacjami z dostawcami lub informacji o prawach i obowiązkach STG.

 

Jeśli nie ujawnisz swoich danych osobowych, może to oznaczać, że STG nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań dotyczących relacji z klientem lub dostawcą.

 

Ogólnie rzecz biorąc, STG gromadzi i przetwarza publicznie dostępne dane osobowe. Jednak w niektórych przypadkach, w związku z rezerwacją wycieczki, może być konieczne przetwarzanie w ograniczonym stopniu wrażliwych danych osobowych (np. informacji na temat specjalnych posiłków w trakcie lotu lub potrzeby uzyskania szczególnego rodzaju pomocy podczas podróży), a także informacji o numerach dowodów/dokumentów osobistych (np. kiedy do wniosku wizowego wymagana jest kopia paszportu), aby móc zorganizować Ci wycieczkę.

 

Zwykle STG zbiera następujące informacje:

 

4.1 Informacje o naszych klientach

Informacje, które przekazujesz nam podczas rezerwacji wycieczki lub dot. członkostwa w jednym z naszych klubów klienta, np. online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta, w tym dane kontaktowe (imię, drugie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i stanowisko w pracy), numer dowodu osobistego (w przypadku wniosków wizowych itp.), numer paszportu, dane dot. konta bankowego lub karty kredytowej, preferencje, które przekazujesz nam odnośnie wyjazdu (np. informacje o specjalnych posiłkach lub specjalnego rodzaju pomocy potrzebnej z powodu możliwej niepełnosprawności lub choroby itp.), wzrost, waga i ubranie oraz rozmiar buta (wymagane przy zamówieniu sprzętu na wyjazdy narciarskie i sportowe itp.), cel wyjazdu, informacje o językach, którymi się posługujesz, obywatelstwo, numer karty rabatowej, informacje, które przekazujesz na temat zleceń marketingowych lub komunikacyjnych, a także informacje, które przekazujesz podczas kontaktu z nami w sprawie problemu lub kiedy w inny sposób zgłaszasz się do nas występując w roli klienta.

 

STG może również uzyskać informacje o wiarygodności kredytowej od agencji zajmujących się raportami kredytowymi, w celu oceny stabilności finansowej i zdolności kredytowej.

 

4.2 Dane dotyczące naszych dostawców i partnerów

Informacje, które przekazujesz nam w związku z umową dot. dostawy lub współpracy, w tym dane kontaktowe (praca, stanowisko, imię, drugie imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), informacje dotyczące preferencji marketingowych, komunikacji oraz informacje, które podajesz, kontaktując się z nami w sprawie problemu lub w ramach współpracy.

 

5. Do czego używamy Twoich danych osobowych?

STG przetwarza Twoje dane osobowe w celu osiągnięcia celów podanych poniżej. Pamiętaj, że nie we wszystkich sytuacjach dotyczą Cię wszystkie określone cele, rodzaje informacji, odbiorcy informacji lub przetwarzania informacji.

 

STG wykorzystuje Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do relacji z klientem, dostawcą czy w obszarze współpracy (w każdym przypadku z uwzględnieniem szczególnych interesów) lub zgodnie z obowiązującym prawem.

5.1 Zarządzanie klientami
STG przetwarza Twoje dane osobowe w związku z ustanowieniem i bieżącym zarządzaniem relacjami z klientami w ramach codziennej działalności, w tym rezerwacjami podróży i dostarczaniem innych naszych produktów (np. wniosków wizowych, ubezpieczeń na czas podróży, usług transferowych itp.), zarządzaniem bazami klientów, ratingami kredytowymi, fakturowaniem, windykacjami, marketingiem, statystykami itp.

5.2 Zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami

Jeśli jesteś dostawcą, partnerem lub stanowisz punkt kontaktowy dla dostawcy i / lub partnera, z którym STG współpracuje, wykorzystamy Twoje dane osobowe, gdy będziemy w kontakciez tym dostawcą i / lub partnerem. W naszym rejestrze CRM, który zawiera informacje o punktach kontaktowych naszych  dostawców i partnerów, przetwarzamy również Twoje dane osobowe.

 

 

5.3 Zgodność z obowiązującym prawem i statutami

STG będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wszelkimi przepisami i regulacjami, którym STG podlega w związku z zarządzaniem swoją działalnością lub w celu wypełnienia różnych obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

5.4 Nagrywanie rozmów

Kiedy zadzwonisz do naszego działu obsługi klienta, rozmowa może zostać nagrana. Nagrania są zapisywane na okres 6 miesięcy. Robimy to, aby wiedzieć, jakie umowy ustne zawarliśmy. Możemy również wykorzystać rozmowę do wewnętrznych celów szkoleniowych. W ten sposób gromadzimy i przechowujemy wszystkie dane osobowe, które są ujawniane w trakcie rozmowy. Przed rozpoczęciem rozmowy zostaniesz poinformowany o fakcie jej nagrywania i masz prawo odmówić. Masz również prawo zażądać usunięcia nagrania.

 

5.5 Dane gromadzone podczas subskrypcji naszego biuletynu

Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję biuletynów STG, zachowamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc wysyłać biuletyn. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub bezpośrednio w biuletynie.

 

5.6 Dane związane z korzystaniem z naszych usług cyfrowych

Korzystając z naszych witryn internetowych, aplikacji lub innych naszych usług cyfrowych, możemy gromadzić dane dotyczące korzystania z usługi. Częścią tych danych mogą być dane osobowe, np. Twój adres IP. Gromadzimy również dane o tym, w jaki sposób poruszasz się po usłudze, Twoich wynikach wyszukiwania oraz produktach turystycznych jakie Cię interesują. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto lub przekazujesz dane, które umożliwiają nam identyfikację, łączymy dane o Twoich nawykach związanych z użytkowaniem z innymi danymi, które zebraliśmy o Tobie.

 

STG dąży do tego, aby wszystkie przetwarzane przez firmę dane osobowe były dokładne i aktualne. Dlatego prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, takich jak adres lub informacje o płatnościach, abyśmy mieli pewność, że Twoje dane osobowe są zawsze dokładne i aktualne. Jeśli utworzyłeś na naszej stronie profil podróżnika, poprosimy o zalogowanie się do niego i aktualizowanie go o wszelkie zmiany.6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

STG zawsze przetwarza informacje o Tobie na jeden lub kilka z następujących sposobów: (1) za Twoją zgodą, * (2) zawarcie lub wykonanie przedmiotu Twojej umowy z STG, (3) w odniesieniu do uzasadnionych interesów STG, czyli celów opisanych powyżej, (4) wykonanie zobowiązań prawnych dot. STG, (5) ochrona Twoich podstawowych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, (6) przetwarzanie, które jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego, lub (7) przetwarzanie, które jest konieczne do wypełnienia obowiązków STG lub Twoich pracowniczych, zdrowotnych lub społecznych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub unijnym. Mogą również zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie osób trzecich w związku z powyższymi celami, chyba że Twój interes będzie nadrzędny.

 

*Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych i Twoje prawa
Dane osobowe wykorzystywane do wysyłania biuletynów, personalizacji lub do celów marketingowych, przetwarzane są po uzyskaniu Twojej zgody. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, kontaktując się z nami - dane kontaktowe znajdują się powyżej. W przypadku cofnięcia zgody usuniemy wszelkie dane osobowe i przestaniemy przetwarzać dane objęte tą zgodą. Masz również prawo zażądać skasowania, uzupełnienia lub poprawienia danych o Tobie, a także prawa do przenoszenia danych.

Może się zdarzyć, że te same dane osobowe są przetwarzane zarówno na podstawie zgody i konieczności, jak i na podstawie innych przepisów. Oznacza to, że nawet jeśli odwołasz swoją zgodę i zaprzestaniemy przetwarzania danych w oparciu o tą zgodę, Twoje dane osobowe mogą nadal pozostać u nas w innych celach.

 

7. Udostępnianie danych osobowych

STG przesyła tylko te dane, które są niezbędne w normalnym toku działalności, w tym dane niezbędne do organizacji wycieczki oraz inne produkty zakupione w tym samym czasie.

 

STG zwykle przesyła dane osobowe do następujących odbiorców przy składaniu zamówienia na wycieczkę oraz powiązanych produktów:

 

7.1 Globalny system dystrybucji (GDS)

GDS to należący do lub zarządzany przez firmę system sieci IT, który umożliwia dokonywanie transakcji między dostawcami z branży turystycznej, głównie liniami lotniczymi, hotelami, wypożyczalniami samochodów i biurami podróży. GDS łączy usługi, ceny i rezerwacje, obejmując produkty w trzech sektorach podróży, tj. rezerwacje lotów, rezerwacje hotelowe i wynajem samochodów.

 

7.2 Linie lotnicze

Podczas rezerwacji wycieczki STG przesyła dane osobowe do linii lotniczych. Aby zarezerwować lot, zwykle trzeba podać danej linii lotniczej: imię, drugie imię, nazwisko, lotnisko wylotu, miejsce docelowe, datę wyjazdu i powrotu, numer karty rabatowej i specjalne życzenia dot. podróży, w tym rezerwacji specjalnych posiłków i wszelkich specjalnych potrzeb w samolocie lub na lotnisku.

 

W przypadku podróży do niektórych miejsc docelowych być może będzie trzeba również podać liniom lotniczym numer Twojego paszportu.

 

7.3 Hotele

STG przesyła dane osobowe do wszelkich hoteli, w których możesz przebywać podczas podróży. Aby zarezerwować pobyt w hotelu, zazwyczaj podajemy hotelowi następujące informacje: imię, drugie imię, nazwisko, miejsce docelowe, datę wyjazdu i powrotu, numer karty rabatowej i specjalne życzenia dotyczące podróży, w tym rezerwacji specjalnych posiłków w trakcie pobytu w hotelu oraz specjalne potrzeby związane z pomocą podczas pobytu w hotelu w związku z niepełnosprawnością lub chorobą.

 

7.4 Firmy wynajmujące samochody

STG zwykle nie przetwarza transakcji wynajmu samochodów we własnych systemach rezerwacji, chyba że zarezerwujesz samochód na wynajem bezpośrednio w portalu rezerwacji / na stronie internetowej wypożyczalni samochodów związanej z nami.

W przypadkach, w których STG musi przesłać dane osobowe do firm wynajmujących samochody, zwykle musimy podać Twoje imię, drugie imię, nazwisko, miejsce odbioru, okres wynajmu, typ samochodu, numer karty rabatowej i wszelkie konkretne prośby dot. wynajmu pojazdu, np. specjalne środki ostrożności w przypadku niepełnosprawności lub choroby, korzystania z fotelików dziecięcych itp.

 

7.5 Firmy autokarowe

STG przesyła dane osobowe do firm autokarowych, jeśli w ramach podróży podróżujesz autokarem (np. na jednodniową wycieczkę do słynnych atrakcji turystycznych itp.). Aby zarezerwować podróż autokarem, zwykle musimy podać Twoje imię, drugie imię, nazwisko, miejsce odbioru, datę i godzinę wyjazdu, miejsce docelowe oraz specjalne życzenia dotyczące podróży, w tym specjalne zamówienia na posiłki podczas podróży autobusem i wszelkie specjalne potrzeby dot. podróży, związane z niepełnosprawnością lub chorobą.

 

7.6 Linie pasażerskie

Jeśli zamierzasz podróżować promem w ramach wycieczki, STG przesyła dane osobowe do linii pasażerskich. Aby zarezerwować wycieczkę promem, zwykle musimy podać Twoje imię, drugie imię, nazwisko, numer rejestracyjny Twojego pojazdu, miejsce docelowe, trasę, datę i godzinę wypłynięcia i powrotu oraz specjalne życzenia dotyczące podróży promem, w tym specjalne zamówienia na posiłki podczas podróży promem i wszelkie specjalne potrzeby dot. podróży, związane z niepełnosprawnością lub chorobą.

 

7.7 Bed bank

Bed bank to system sieci komputerowej, którego właścicielem lub operatorem jest firma, która umożliwia dokonywanie transakcji między dostawcami z branży turystycznej, głównie hotelami i biurami podróży. STG wysyła dane osobowe do "bed banków", które rezerwują hotele, z których będziesz korzystać w trakcie podróży. Aby zarezerwować pobyt w hotelu za pośrednictwem bed banku, zwykle musimy podać Twoje imię, drugie imię, nazwisko, miejsce docelowe, datę przyjazdu i wyjazdu, numer karty rabatowej i specjalne życzenia dotyczące podróży, w tym specjalne zamówienia na posiłki podczas pobytu w hotelu oraz wszelkie specjalne potrzeby dot. pobytu, związane z niepełnosprawnością lub chorobą.7.8 Transfery i wycieczki

Jeśli w ramach podróży uczestniczysz w wycieczkach lub potrzebujesz transferu, STG może ujawnić Twoje dane osobowe odpowiedniemu dostawcy lub partnerowi. Dostawca lub partner jest odpowiedzialny za zorganizowanie wycieczki lub transferu w razie gdy zamówisz żądane usługi u lokalnych dostawców w miejscu docelowym. Aby móc zarezerwować wycieczki, transfery itp., zwykle musimy podać Twoje imię, drugie imię, nazwisko, datę i godzinę przybycia i / lub wyjazdu, typ pojazdu i specjalne życzenia związane z wycieczką lub transferem, w tym specjalne zamówienia na posiłki i wszelkie specjalne potrzeby, związane z niepełnosprawnością lub chorobą.

 

7.9 Bilety wstępu

W ramach rezerwacji podróży u nas masz możliwość zakupu biletów wstępu na imprezy i do parków rozrywki takich jak Legoland i Disneyland Paris.

STG przesyła dane osobowe do dostawców / partnerów, którzy rezerwują bilety, z których będziesz korzystać w trakcie podróży. Aby zarezerwować bilety, zwykle musimy podać imię, nazwisko, wiek, datę i godzinę oraz specjalne życzenia dotyczące biletów, w tym specjalne zamówienia na posiłki i wszelkie potrzeby dot. podróży, związane z niepełnosprawnością lub chorobą.

 

7.10 Firmy ubezpieczeniowe

W ramach rezerwacji wyciezki u nas masz możliwość zakupu różnych form ubezpieczenia, takich jak ubezpieczenie bagażu lub podróży. Jeśli chcesz wykupić takie ubezpieczenie, przekażemy Twoje dane osobowe firmie ubezpieczeniowej, aby mogła zarejestrować ubezpieczenie. Aby wykupić ubezpieczenie, zwykle musimy podać firmie ubezpieczeniowej Twoje imię i nazwisko, drugie imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce docelowe, datę wyjazdu i powrotu oraz informacje dot. sposobu podróżowania.7.10 Wypożyczalnie sprzętu

W ramach rezerwacji wycieczki u nas możesz wypożyczyć sprzęt, którego będziesz potrzebować w podróży, np. sprzęt narciarski, sprzęt do nurkowania lub inny . Jeśli chcesz wypożyczyć taki sprzęt, przekażemy Twoje dane osobowe firmie w miejscu docelowym, w którym wypożyczysz dany sprzęt. W celu rezerwacji sprzętu, zwykle trzeba podać wypożyczalni imię, drugie imię, nazwisko, rodzaj sprzętu, miejsce odbioru, okresu wynajmu oraz informacje o wzroście, masie ciała, odzieży i rozmiarze buta.STG może również przekazywać i / lub wysyłać dane osobowe innym dostawcom i / lub dostawcom usług dot. działalności firmy, np. w związku z zewnętrznym administrowaniem systemem informatycznym, analityką, marketingiem, windykacją, oceną kredytową, audytem, ​​pomocą prawną itp.

 

Więcej informacji na temat korzystania z naszych dostawców i partnerów oraz ochrony danych osobowych można znaleźć w ich polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

 

STG dąży do ograniczenia w największym możliwym stopniu przekazywania danych osobowych, które mogą być powiązane z Tobą osobiście.

 

STG nie przekazuje danych osobowych, jeśli nie jest wymagane świadczenie usług lub zaspokojenie Twoich potrzeb.

 

8. Międzynarodowy transfer Twoich danych osobowych

Ze względu na interesy STG Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do krajów spoza UE / EOG, gdy zarezerwujesz u nas wycieczkę. Aby móc świadczyć nasze usługi, w niektórych przypadkach musimy korzystać z partnerów i dostawców spoza UE / EOG.

 

Jeśli nie będziemy w stanie ujawnić danych osobowych odbiorcy spoza UE / EOG, STG nie będzie w stanie zapewnić Ci wycieczki. Dotyczy to rezerwacji wycieczki, przy której musimy przesłać dane osobowe do odbiorców spoza UE / EOG w celu umożliwienia podróży, np. zarezerwować loty, hotele itp.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą być mniej rygorystyczne niż w reszcie krajów UE / EOG, jako że Komisja Europejska ustaliła, że ​​poziom ochrony danych nie jest w tych krajach tak wysoki, jak wewnątrz UE / EOG.

 

STG ma obowiązek zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych - obowiązek, ten traktujemy poważnie.

 

9. Integralność i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe nie są zapisywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, pod warunkiem że będziemy zobowiązani do przechowywania danych w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami krajowymi, takimi jak ustawowe okresy przechowywania w związku z księgowością itd.

 

Polityką STG jest ochrona danych osobowych poprzez odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Zapewniamy, że kiedy Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne, zostaną one usunięte w bezpieczny sposób.

 

10. Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo do skorzystania ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Możesz, na przykład, zażądać dostępu do danych osobowych, które firma STG zachowała, lub nie zgodzić się na przetwarzanie danych, w tym w odniesieniu do automatycznych decyzji i profili, jak również do wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego. Możesz również zażądać korekty lub usunięcia wszelkich Twoich niepoprawnych danych, wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i korzystać ze swoich praw dotyczących przesyłania danych.

 

Jeśli chcesz skorzystać z jednego lub większej ilości swoich praw, skontaktuj się z nami wysyłając do nas e-mail na adres:

sembo@sembo.com

Twój wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi ustawami o ochronie danych.

11. Aktualizacje

STG regularnie ocenia i aktualizuje swoją politykę prywatności. Z tego powodu, powinieneś regularnie sprawdzać tę politykę prywatności pod kątem wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na przetwarzanie Twoich danych osobowych.