Sembo wchodzi w skład Stena Line Travel Group AB, a siedziba firmy znajduje się w Helsingborgu. Sembo zajmuje się organizacją zakwaterowania, z kolei Stena Line Scandinavia AB oraz HH Ferries Helsingborg AB odpowiadają za rejs promem. Sembo oferuje również inne usługi transportowe, umożliwiając zakup biletów lotniczych, wypożyczanie aut oraz organizację transferów. Odbiorcą płatności za transport oraz zakwaterowanie jest Sembo.

 

Jeśli nie postanowiono inaczej, pasażer samodzielnie dokonuje wyboru produktów, usług lub ich dowolnej kombinacji, mając do dyspozycji ofertę przedstawioną na stronie internetowej. Przy rezerwowaniu zakwaterowania oraz transportu obowiązują różne przepisy.

 

W przypadku zawarcia umowy na wycieczkę pakietową obowiązują warunki Stowarzyszenie Szwedzkich Biur Podróży dotyczące wycieczek pakietowych. Firma Sembo wystawiła gwarancje turystyczne w Kammarkollegiet (Główny Zarząd Administracji i Służb Państwowych) zgodnie ze szwedzką ustawą o gwarancjach turystycznych.

 

Usługi Sembo są przeznaczone dla klientów prywatnych.

Zawarcie umowy

Rezerwacja i potwierdzenie

 

 

Pakiet Usług Dodatkowych


Naszym klientom oferujemy Pakiet Usług Dodatkowych. Podróżny kupuje tę usługę w momencie dokonywania rezerwacji. Może ją również dokupić w dowolnym czasie przed wyjazdem lub w czasie podróży po uiszczeniu opłaty w wysokości xx PLN za rezerwację.

Pakiet Usług obejmuje:

Mogą być doliczone dodatkowe opłaty od dostawcy / przewoźnika. Pakiet Usług Dodatkowych nie podlega refundacji w przypadku anulowania podróży lub braku potwierdzenia przez linię lotniczą wystosowanych żądań.

Jeśli wyjazd jest w ciągu najbliższych 3 dni, prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub wysłać e-maila. Należy pamiętać, że większość wymagań w tym czasie może nie zostać potwierdzona.

Pasażerowie z poważnymi alergiami pokarmowymi muszą skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą i dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji.

Każda rezerwacja, która nie zawiera Pakietu Usług Dodatkowych musi być modyfikowana samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej danej linii lotniczej. Opłaty dodatkowe mogą zostać naliczone przez Sembo oraz innych pośredników.

 

 

Odpowiedzialność za przeprowadzenie usługi  

      

Jeśli Sembo oferuje usługi innej firmy, odpowiedzialność za ich przeprowadzenie ponosi wspomniana firma. W takiej sytuacji obowiązują również jej warunki związane z podróżą/transportem. W związku z tym Sembo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w rozkładach jazdy, odwołane przeloty/rejsy promowe, bagaże, ogłoszenie upadłości danej firmy lub inne kwestie związane z przeprowadzeniem usługi. Ewentualne roszczenia dotyczące sposobu realizacji danej usługi lub braku jej świadczenia należy przedstawić bezpośrednio dostawcy danej usługi.

Płatność

Dokumenty podróży

Paszport i wiza

Ubezpieczenie

 

Anulacja, dodatkowe świadczenia i zmiany

 Apartamenty, domy letniskowe, domki, hotele, bilety wstępu

Anulacja: Apartamenty/domy letniskowe/domki

31 dni lub więcej - 10% obowiązującej ceny

16–30 dni - 20% obowiązującej ceny

8–15 dni - 50% obowiązującej ceny

7 dni lub mniej - 100% obowiązującej ceny

 

Anulacja: Hotel*/bilety wstępu

4 dni lub więcej - 10% obowiązującej ceny

3 dni lub mniej - 100% obowiązującej ceny

  *) W przypadku hoteli poza Europą oraz Disneyland® Resort Paris obowiązują warunki anulacji jak dla rezerwacji apartamentów.

 

Apartamenty/domy letniskowe/domki/hotele/bilety wstępu

Opłata za dokonanie zmiany w rezerwacji, np. zmiana obiektu noclegowego, zmiana okresu pobytu lub zmiana nazwiska wynosi 100 PLN za każdą zmianę.

W przypadku zmiany okresu pobytu lub zmiany obiektu noclegowego w ramach rezerwacji apartamentu/domu letniskowego/domku, powyższa opłata obowiązuje dla zmian dokonywanych nie później niż 31 dni przed wyjazdem. Dla rezerwacji hotelowej/wynajmu samochodu/przejazdu mostem/transferu powyższa opłata obowiązuje dla zmian dokonywanych nie później niż 4 dni przed wyjazdem. Późniejsze zmiany są równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i dokonaniem nowej rezerwacji. Zmiany w rezerwacji mogą spowodować nową kalkulację ceny.

 

Rezerwacja może zostać zmieniona lub anulowana bez opłat w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji (nie dotyczy biletów lotniczych), o ile do wyjazdu pozostało ponad 40 dni. Jeśli uczestnik wyjazdu wpłacił zaliczkę, będzie zwrócona..

 

Prom

Anulacja: Zgodnie z zasadami taryf w Stena Line

 

Dodatkowe świadczenia i zmiany: zgodnie z zasadami w Stena Line

 

Za każdą zmianę jest pobierana opłata. Zmiany przez telefon podlegają dodatkowej opłacie. Zmianę można zrobić samodzielnie na stronie internetowej (bez opłaty) do 2 godzin przed wypłynięciem.

Ceny biletu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godziny rejsu lub daty wypłynięcia.

 

Bilety lotnicze

Anulacja: Bilety lotnicze

Po dokonaniu płatności - brak zwrotu

 

Dodatkowe świadczenia i zmiany: bilety lotnicze

Pod warunkiem, że linii lotnicze dopuszczają możliwość zmian od 230 PLN + opłata wg cennika linii lotniczej za każdy bilet.

 

Bilety lotnicze są wystawiane na konkretne osoby. Nie ma możliwości zmiany nazwiska ani daty wylotu. Koszt biletów, których nie można z tego powodu wykorzystać, nie będzie zwracany.

 

Usługa wyboru miejsca - wcześniejsza rezerwacja

Jeśli rezerwacja jest opłacona, rezerwacja wyboru miejsca jest przesyłana do linii lotniczych. Na niektórych liniach lotniczych mogą pojawić się dodatkowe opłaty z tego tytułu. Nie zapewniamy rezerwowania miejsca w konkretnym rzędzie, z dodatkową przestrzenią na nogi lub w rzędzie przy wyjściu. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmiany rezerwacji bez informowania o tym nas oraz osób podróżujących.

Rezerwacja miejsca może być niemożliwa na loty łączone na inne kontynenty.( Oznacza to, że nie jest możliwa rezerwacja miejsca w samolocie na lot krajowy lub w obrębie Europy jeśli miejsce docelowe podróży jest poza Europą). Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wcześniejsza rezerwacja miejsc będzie potwierdzona przez linie lotnicze. Opłata za usługę nie jest zwracana w przypadku braku dostępności wybranego miejsca.

 

Wynajęcie samochodu

Anulacja i zmiany

Najpóźniej 24 godziny przed odebraniem auta - pełen zwrot

Później niż 24 godziny przed odebraniem auta - brak zwrotu

 

Zmiany dokonane później niż 24 godziny przed odebraniem auta są równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i dokonaniem nowej.

Wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na cenę.

Opłata Sembo za przyjęcie zmiany wynosi od 50 PLN za każdą zmianę/anulację.

 

Transfer

 

Anulacja i zmiany

W obrębie Europy

Najpóźniej 24 godziny przed planowanym transferem - pełen zwrot

Później niż 24 godziny przed planowanym transferem - brak zwrotu

 

Poza Europą

Najpóźniej 48 godziny przed planowanym transferem - pełen zwrot

Później niż 48 godziny przed planowanym transferem - brak zwrotu

Zmiany dokonane później niż 24 godz. (w obrębie Europy) / 48 godz. (poza Europą) są równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i dokonaniem nowej.

Wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na cenę. 

Opłata Sembo za przyjęcie zmiany wynosi od 50 PLN za każdą zmianę/anulację.

 

Zmiany przez wyjazdem

Odpowiedzialność uczestnika podczas podróży

Ceny

Wady i braki

Reklamacje

Turystyczne gwarancje ubezpieczeniowe

Pozostałe warunki

Ochrona danych osobowych

 

Nieletni podróżujący bez osób dorosłych

 

 Updated 2017.03.22 AS